Sosyal Sorumluluk (FODER)

 

 

Finansal okuryazarlık; günlük hayatta, kişinin para kullanımı ve yönetimini, bilgiyle değerlendirebilmesi ve etkili karar vermesini sağlayan yeterlilik düzeyidir. Riskleri doğru okumak, kendi risk haritasını çizmek ve yatırım kararlarını almak için tüm bireylerin finansal okur yazarlığı öğrenip, kullanabilmeleri bir gerekliliktir. Bu ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla Türkiye’nin konusundaki ilk sivil toplum kuruluşu olan ve  Kasım 2012 kurulan Finansal Okuryazarlık Derneği (FODER)’ne şirketimiz Ocak 2014 yılından itibaren üyedir.