IK Politikası

 

Şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda sürekli öğrenen ve gelişen organizasyon yapısıyla değişimlere hazır olmasını sağlamak için bireysel gelişim ihtiyaçlarımızı kişi ve departman bazında belirleriz.


Tüm birimlerin daha yalın bir bakış açısına sahip olmalarını sağlamak amacıyla, insan kaynağının en etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak şirketimizin yönetim gücüne değer katarız.


Vdf’de ücret yönetimi; çalışanların eğitim düzeyleri, yetkinlikleri, performansları ve yapılan işin piyasa değerleri dikkate alınarak ücretlerin belirlenmesine dayanır. Her yıl yapılan piyasa ücret araştırmasının analizi doğrultusunda ücretler gözden geçirilir.